231/48/ZO/2016                                                                             

Kudowa Zdrój dn. 2016.12.02

 

                                 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
                                                          O WARTOŚC PONIŻEJ 30 000  EUR

Dotyczy:  postępowania  o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie postępowania
o wartości  poniżej 30 000  euro którego przedmiotem jest zadanie:

Dostawa :” Dostawa kruszywa drogowego na teren Parku Narodowego Gór Stołowych”

Zamawiający :
Park Narodowy Gór Stołowych ,57-350 Kudowa Zdrój, ul. Słoneczna 31

Tryb udzielania zamówienia: Zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro  (na podstawie art. 4 pkt  8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z  późn. zm.)
W toku postepowania nie wpłynęły   dwie oferty:

NR

   Nazwa i adres firmy

Łączna liczba punktów

1.

KWARCYT sp.z o.o.
 66-100 Sulechów, Nowy Świat 3

97

2

NIGER POL AGRO SP.Z O.O., ul. 3 Maja 4;72-400 Kamień KOPALNIA SZAROGŁAZU W MŁYNOWIE  57-300 Kłodzko

  100

Zamówienie udzielono firmie:

NIGER POL AGRO SP.Z O.O., ul. 3 Maja 4;72-400 Kamień Pomorski
KOPALNIA SZAROGŁAZU W MŁYNOWIE  57-300 Kłodzko

                                                                                                     

Zatwierdzam

Dyrektor PNGS

mgr Janusz Korybo