231/48/ZO/2016

                                                                                                                          Kudowa Zdrój   dn.2016.11.30

Dotyczy zadania „Dostawa kruszywa drogowego  na teren Parku Narodowego Gór Stołowych”

W związku z otrzymaniem zapytania o treści jak poniżej:

„W ślad za rozmową telefoniczną składam zapytanie, czy miejsca składowania
kruszyw posiadają dojazd i plac składowy na kruszywa , równy, twardy  oraz
skrajnie drogową umożliwiającą wykonanie dostawy pojazdami o DMC 40 ton i
długości 22 m. proszę o podanie odległości placów składowych od dróg
wojewódzkich i/lub krajowych”

Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych ,57-350 Kudowa Zdrój, ul. Słoneczna 31 udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający żąda użycie samochodów wywrotek mających możliwość bocznego wywrotu. Dopuszczalna Masa Całkowita 27 ton.  Brak skrajni drogowej.
Odległości miejsc rozładunku:

1. O.O. Czerwona Woda gm. Szczytna- oddz.74 i 75 w odległości 1km od drogi wojewódzkiej nr 387 (odcinek Kudowa Zdrój - Radków,   oddz.102 i 108 – w odległości 3 km od drogi wojewódzkiej nr 387 (odcinek Kudowa Zdrój – Radków),

               w ilości: frakcja kruszywa  0- 63 mm  -   300 ton
                   frakcja kruszywa  0 -31,3 mm   150 ton

2. O.O. Bukowina  oddz. 128 h; 129 b; 138 g ;142 a  ( Kudowa Zdrój)  przy  drodze wojewódzkiej nr 387 (odcinek Kudowa Zdrój – Radków)      oddz.80 (Karłów) odległość 400 m od drogi wojewódzkiej nr 387 (odcinek Kudowa Zdrój – Radków)

         w ilości frakcja kruszywa  0- 63 mm  -   300 ton
          frakcja kruszywa  0 -31,3 mm   150 ton

3. O.O. Szczeliniec ( gm. Radków) oddz.58a; 41k; 28a – w odległości od 2 do 4 km od drogi wojewódzkiej nr 387 Karłów.  

          w ilości frakcja kruszywa  0- 63 mm  -   300 ton
          frakcja kruszywa  0 -31,3 mm  -  150 ton

Dojazd od drogi wojewódzkiej nr 387 do miejsc rozładunku odbywać się będzie po drogach tłuczniowych. Zaleca się użycie samochodów posiadających więcej niż jedną oś napędową.

 

Dyrektor PNGS

mgr Janusz Korybo