Remont budynku Lesna 41 Kudowa Zdrój

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

1

 

PRACE MALARSKIE

1
d.1

KNR-W 2-02 1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
Ściany - 247,41 m2
Sufity - 154,0 m2

m2

 

 

 

 

247.41+154.0

m2

401.410

 

 

 

 

 

RAZEM

401.410

2
d.1

NNRNKB 202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

 

 

 

 

154.00

m2

154.000

 

 

 

 

 

RAZEM

154.000

3
d.1

NNRNKB 202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

 

 

 

 

247.41

m2

247.410

 

 

 

 

 

RAZEM

247.410

4
d.1

KNR 4-01 1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- naprawa ubytków i pęknięc na powierzchni ścian.

m2

 

 

 

 

247.41

m2

247.410

 

 

 

 

 

RAZEM

247.410

5
d.1

KNR-W 4-01 1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią

m2

 

 

 

 

200

m2

200.000

 

 

 

 

 

RAZEM

200.000

6
d.1

KNR 4-02 0516-03

Demontaz i ponowny montaż grzejników

kpl.

 

 

 

 

13

kpl.

13.000

 

 

 

 

 

RAZEM

13.000

2

 

REMONT BALKONU DREWNIANEGO

7
d.2

KNR 2-02 1110-02

Podłoga z desek struganych grubości 32 mm

m2

 

 

 

 

2.10*1.30

m2

2.730

 

 

 

 

 

RAZEM

2.730

8
d.2

KNR 4-01 0428-03

Rozebranie podłóg białych na wpust

m2

 

 

 

 

2.10*1.30

m2

2.730

 

 

 

 

 

RAZEM

2.730

9
d.2

KNR 4-01 0417-03

Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze

m

 

 

 

 

4.70

m

4.700

 

 

 

 

 

RAZEM

4.700

10
d.2

KNR-W 4-01 0631-01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków elementów drewnianych balkonu

m2

 

 

 

 

25

m2

25.000

 

 

 

 

 

RAZEM

25.000

3

 

Kratki wentylacyjne

11
d.3

KNP 02 0111-01.01

Obsadzanie kratek wentylacyjnych w gotowych otworach w ścianach z cegły

szt.

 

 

 

 

8

szt.

8.000

 

 

 

 

 

RAZEM

8.000

4

 

Remont łazienki

12
d.4

KNNR-W 3 0614-05

Rozebranie okładziny ściennej

m2

 

 

 

 

22

m2

22.000

 

 

 

 

 

RAZEM

22.000

13
d.4

KNNR-W 3 0801-03

Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami

m2

 

 

 

 

8.03

m2

8.030

 

 

 

 

 

RAZEM

8.030

14
d.4

KNNR-W 3 0603-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach z osiatkowaniem

m2

 

 

 

 

22.0

m2

22.000

 

 

 

 

 

RAZEM

22.000

15
d.4

KNR 2-02 1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko

m2

 

 

 

 

8.03

m2

8.030

 

 

 

 

 

RAZEM

8.030

16
d.4

KNR 2-02 1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm

m2

 

 

 

 

8.03

m2

8.030

 

 

 

 

 

RAZEM

8.030

17
d.4

KNR 2-02 0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

 

 

 

 

8.03

m2

8.030

 

 

 

 

 

RAZEM

8.030

18
d.4

KNR 2-02 0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe

m2

 

 

 

 

8.03

m2

8.030

 

 

 

 

 

RAZEM

8.030

19
d.4

NNRNKB 202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

 

 

 

 

8.03

m2

8.030

 

 

 

 

 

RAZEM

8.030

20
d.4

KNR K-04 0602-05

Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża

m2

 

 

 

 

3.116

m2

3.116

 

 

 

 

 

RAZEM

3.116

21
d.4

KNR K-04 0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit

m2

 

 

 

 

3.116

m2

3.116

 

 

 

 

 

RAZEM

3.116

22
d.4

KNR K-04 0602-03

Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej

m

 

 

 

 

9.28

m

9.280

 

 

 

 

 

RAZEM

9.280

23
d.4

KNR K-04 0602-06

Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wygładzanie powierzchni poziomej

m2

 

 

 

 

3.20

m2

3.200

 

 

 

 

 

RAZEM

3.200

24
d.4

KNR-W 2-02 1130-01

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący

m2

 

 

 

 

8.03

m2

8.030

 

 

 

 

 

RAZEM

8.030

25
d.4

NNRNKB 202 2806-03

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2, Płytki gresowe Tigua Bianco mat

m2

 

 

 

 

8.03

m2

8.030

 

 

 

 

 

RAZEM

8.030

26
d.4

NNRNKB 202 2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

 

 

 

 

11.40

m

11.400

 

 

 

 

 

RAZEM

11.400

27
d.4

KNR 4-04 1006-03

Przygotowanie skrzydeł drzwiowych z rozbiórki do użytku

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

28
d.4

KNR 4-01 0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

29
d.4

KNR 4-01 0320-02

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł

m2

 

 

 

 

1

m2

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

30
d.4

KNR 2-02 2009-03

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym

m2

 

 

 

 

21.10

m2

21.100

 

 

 

 

 

RAZEM

21.100

31
d.4

KNR K-04 0602-05

Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża

m2

 

 

 

 

21.10

m2

21.100

 

 

 

 

 

RAZEM

21.100

32
d.4

KNR K-04 0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit

m2

 

 

 

 

21.10

m2

21.100

 

 

 

 

 

RAZEM

21.100

33
d.4

KNR K-04 0602-04

Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej

m

 

 

 

 

7.5

m

7.500

 

 

 

 

 

RAZEM

7.500

34
d.4

KNR K-04 0602-07

Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wygładzanie powierzchni pionowej

m2

 

 

 

 

21.10

m2

21.100

 

 

 

 

 

RAZEM

21.100

35
d.4

KNR 0-12 0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej Płytki TIGULA Bianco/Biege 30x60cm

m2

 

 

 

 

21.10

m2

21.100

 

 

 

 

 

RAZEM

21.100

36
d.4

NNRNKB 202 2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca

m

 

 

 

 

16.0

m

16.000

 

 

 

 

 

RAZEM

16.000

5

 

WYMIANA URZĄDZEŃ SANITARNYCH

37
d.5

KNR 2-15/GEBERIT 0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp

kpl.

 

 

 

 

2

kpl.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

38
d.5

KNR 4-02 0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową

kpl.

 

 

 

 

2

kpl.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

39
d.5

KNR 4-02 0218-04

Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

40
d.5

KNR 4-02 0219-01

Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem mosiężnym

kpl.

 

 

 

 

1

kpl.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

41
d.5

KNR 4-02 0221-02

Wymiana wanny stalowej

kpl.

 

 

 

 

1

kpl.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

42
d.5

KNR 0-35 0126-03

Kabiny natryskowe z szybami ze szkła hartowanego( OPTIMA lub KERMI lun FIRST 80 szkło satynowe)

kpl.

 

 

 

 

1

kpl.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

43
d.5

KNR-W 2-15 0232-02

Brodziki natryskowe

kpl.

 

 

 

 

1

kpl.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

44
d.5

KNR 4-02 0121-01

Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

45
d.5

KNR 4-02 0121-03

Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

46
d.5

KNR 4-02 0121-04

Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowym

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

6

 

DOPASOWANIE SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH

47
d.6

KNR 4-01 0903-01

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych

szt.

 

 

 

 

7

szt.

7.000

 

 

 

 

 

RAZEM

7.000

7

 

IMPREGNACJA ELEMENTÓW DREWNIANYCH

48
d.7

KNR-W 4-01 0631-01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków

m2

 

 

 

 

50

m2

50.000

 

 

 

 

 

RAZEM

50.000

8

 

Usunięcie z budynku i wywóz gruzu wraz z utylizacją

49
d.8

KNR 4-01 0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

 

 

 

 

2

m3

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

50
d.8

KNR 4-04 1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

 

 

 

 

2

m3

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

51
d.8

KNR 4-04 1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 19

m3

 

 

 

 

2

m3

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

52
d.8

Cennik środowiskowy

Przyjęcie gruzu na wysypisko

m3

 

 

 

 

2

m3

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000