DR.224.17.2013

Kudowa Zdrój, 14.06.2013r

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
o wartości poniżej 14 000 €

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro, którego przedmiotem jest:
Uaktualnienie pozwoleń wodno-prawnych dla pięciu  mechaniczno –biologicznych oczyszczalni ścieków DC-4 do budynków mieszkalnych  na terenie PNGS“

 

Park Narodowy Gór Stołowych informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o poszukiwaniu wykonawcy zadania:„Uaktualnienie pozwoleń wodno-prawnych dla pięciu  mechaniczno –biologicznych oczyszczalni ścieków DC-4 do budynków mieszkalnych  na terenie PNGS“ zamówienie udzielono firmie:

Usługi projektowo-kosztorysowe
Aneta Rychlińska
ul. Walasiewiczówny 3/5;
57-300 Kłodzko
                                                                         

 

Dyrektor
Parku Narodowego Gór Stołowych
mgr inż. Janusz Korybo