ZE.371.4.2013                                                                                           Kudowa Zdrój, 11.09.2013 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
o wartości poniżej 14 000 €

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro, którego przedmiotem jest:  Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami „Budowa Ekocentrum przy Dyrekcji Parku Narodowego Gór Stołowych”.

Zamawiający:
Park Narodowy Gór Stołowych (PNGS), ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie o wartości poniżej 14 000 euro - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)
Zawiadomienie dotyczy postępowania z dnia 22.08.2013 r. na wyłonienie Wykonawcy zadania pn.: „Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami „Budowa Ekocentrum przy Dyrekcji Parku Narodowego Gór Stołowych”.

W toku postępowania wpłynęło 11 ofert. Dwie oferty zostały odrzucone.
Oferty odrzucone:


L.p.

Nazwa wykonawcy

Uzasadnienie odrzucenia oferty

 

1.

 

Andrzej Salwowski ul. Buczka 20/II/10 57-350 Kudowa Zdrój

Oferent nie przedstawił ceny brutto. Pomimo wezwania z dnia 03.09.2013r. oferent nie uzupełnił oferty. Oferta odrzucona.

 

 

2.

 

Usługi Budowlane i Projektowe inż. Sławomir Grzegorzewicz
ul. Główna 34/6 57-350 Kudowa Zdrój

Oferent zaproponował realizację nadzoru jedynie w branży konstrukcyjno-budowlanej. Z uwagi na to, że zamawiający wymagał przedstawienia oferty na nadzór wielobranżowy (branża konstrukcyjno-budowlana, elektryczna i sanitarna) oferta jako niepełna została odrzucona

 

Zestawienie ofert nie podlegających odrzuceniu wraz z ich oceną punktową przedstawiono poniżej.


L.p.

Nazwa wykonawcy

Kryterium: cena (liczba punktów)

1.

Usługi Projektowe i Inwestycyjne Michał Michaś ul. Buczka 11 a 57-350 Kudowa Zdrój

62,53

2.

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji ARCHIPOL Sp. z o.o. ul. Parafialna 69A 52-233 Wrocław

77,42

3

Biuro Inżynieryjno-Inwestycyjne „OWAN” inż. Andrzej Owsianka Stary Dwór 9 56-120 Brzeg Dolny

58,82

4

Firma Handlowo Usługowa „KOMAX” Robert Chłód ul. Kasztanowa 89B 42-100 Kłobuck

26,87

5

Przedsiębiorstwo „Bartek” Marzenna Filiks ul. Zegadłowicza 37/22 50-226 Wrocław

70,69

6

BUD-CONSULT Janusz Szczepański ul. Orzechowa 58/3 50-540 Wrocław

50,03

7

F.H.U. INVEST-ART. Sławomir Nowakowski Miłków 166 58-535 Miłków

77,51

8

“Mar-El” s.c. B ul. Jaśminowa 12 57-320 Polanica Zdrój

82,12

9

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Inwest-Projekt” sp. z o.o. ul. Ogrodowa 15a 58-306 Wałbrzych

100,00

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Inwest-Projekt” sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 15a
58-306 Wałbrzych

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Firma: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Inwest-Projekt” sp. z o.o  ul. Ogrodowa 15a,  58-306 Wałbrzych spośród ofert nie podlegających odrzuceniu przedstawiła ofertę o najniższej cenie za wykonanie usługi.

Wszystkim oferentom dziękujemy za zainteresowanie i udział w postępowaniu.
Z firmą, która złożyła ofertę z najniższą ceną skontaktujemy się celem podpisania umowy.

 

 

Dyrektor PNGS
mgr inż. Janusz Korybo