Kudowa Zdrój, dn. 24.08.2012 r.

ZNC.371.01.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro, którego przedmiotem jest
dostawa siatki zgrzewanej do osłon indywidualnych

Park Narodowy Gór Stołowych zaprasza do składania ofert na dostawę siatki zgrzewanej do osłon indywidualnych.

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa siatki zgrzewanej do osłon indywidualnych w ilości 1500 sztuk na adres siedziby Parku Narodowego Gór Stołowych, ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Osłony mają zapewnić ochronę przed zgryzaniem i spałowaniem sadzonek przez zwierzynę płową, przed szkodliwymi działaniami czynników atmosferycznych oraz uszkodzeniami mechanicznymi.
Wymagania osłon indywidualnych:

  • siatka zgrzewana, ocynkowana (pokrycie cynkiem min. 30 g/m²)
  • druty o średnicy 1,8 mm, wytrzymałe na rozciąganie
  • oczko siatki 50 x 50 mm
  • wysokość osłony 1200 mm
  • szerokość osłony 1000 mm (oczka otwarte na zakończeniach osłony)

Zamawiana siatka powinna być pocięta w arkusze zapakowane na palety umożliwiające wyładunek mechaniczny.
3. Termin realizacji zamówienia: do 12 września 2012 r.
4. Kryterium oceny ofert: najniższa cena
5. Cena musi uwzględniać koszt dostawy do siedziby Parku Narodowego Gór Stołowych.

Oferty należy składać do dnia: 31 sierpnia 2012 r. do godz. 10:00
w siedzibie Zamawiającego: Park Narodowy Gór Stołowych, ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój, pokój nr 10 – sekretariat
bądź na adres e-mail: pngs@pngs.com.pl z dopiskiem „dostawa siatki zgrzewanej do osłon indywidualnych”.

Wzór formularza ofertowego

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Leśnego

Dyrektor PNGS
mgr inż. Janusz Korybo