Kudowa Zdrój, dn. 24.08.2012 r.

ZNC.371.02.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro, którego przedmiotem jest
dostawa drewnianych palików do sadzonek drzew owocowych

 

Park Narodowy Gór Stołowych zaprasza do składania ofert na dostawę drewnianych palików do sadzonek drzew owocowych.

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa drewnianych palików do sadzonek drzew owocowych w ilości 3000 sztuk na adres siedziby Parku Narodowego Gór Stołowych, ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Paliki mają za zadanie wzmacniać, usztywniać i stabilizować sadzonki drzew owocowych.
Wymagania w stosunku do palików:

  • drewniany z jednym ostrym zakończeniem
  • wysokość 1600 mm
  • szerokość 30 mm x 30 mm

3. Termin realizacji zamówienia: do 11 września 2012 r.
4. Kryterium oceny ofert: najniższa cena
5. Cena musi uwzględniać koszt dostawy do siedziby Parku Narodowego Gór Stołowych.

Oferty należy składać do dnia: 31 sierpnia 2012 r. do godz. 9:00
w siedzibie Zamawiającego: Park Narodowy Gór Stołowych, ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój, pokój nr 10 – sekretariat
bądź na adres e-mail: pngs@pngs.com.pl z dopiskiem „dostawa palików”.

Wzór formularza ofertowego

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Leśnego

Dyrektor PNGS
mgr inż. Janusz Korybo