Kudowa Zdrój, 03.07.2013 r.

ZEB.371.08.2013     

                                                                     

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
o wartości poniżej 14 000 €


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro, którego przedmiotem jest:

usługa wymiany stanowisk edukacyjnych na ścieżce edukacyjnej „Płazy”,

w ramach realizacji mikroprojektu „Wsparcie edukacji ekologicznej na Pograniczu Kłodzkim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”.

 

Park Narodowy Gór Stołowych informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o poszukiwaniu wykonawcy zadania: wykonanie usługi wymiany stanowisk edukacyjnych na ścieżce edukacyjnej „Płazy”, wpłynęło 6 ofert.

Zamówienie udzielono firmie:


Roboty Budowlane i Drogowe Usługi Transportowo – Sprzętowe
Anna Gutral – Szewelańczyk
ul. Okrzei 12
57-320 Polanica Zdrój

 

Dyrektor PNGS

mgr inż. Janusz Korybo