Kudowa Zdrój 13.06.2012 r.

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 14 000 €

Zamawiający:
Park Narodowy Gór Stołowych (PNGS), ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie o wartości poniżej 14 000 euro - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)
Zawiadomienie dotyczy drugiego postępowania z dnia 29.05.2012 r. na wyłonienie Wykonawcy usługi, której przedmiotem jest zapobieganie naturalnej sukcesji zbiorowisk łąkowych w PNGS.
W toku postępowania wpłynęło 6 ważnych ofert.

Zestawienie ofert wraz z ich oceną punktową przedstawiono poniżej.

 


L. p.

Nazwa Wykonawcy, adres

Kryterium: cena

1.

AN-KO Anna Mathea
ul. Wolska 1/3 m. 3
60-306 Poznań

 

100 pkt.

2.

Usługi Leśne
Jan Białek
Gołaczów 1/2
57-343 Lewin Kłodzki

 

97,14 pkt.

3.

PROGARD
Paweł Martynów
Męcka Wola 35/2
98-200 Sieradz

 

97,14 pkt.

4.

„PRACE WYSOKOŚCIOWE”
Tomasz Bąkowski
ul. Asnyka 19/8
62-800 Kalisz

 

89,04 pkt.

5.

PIELĘGNACJA UŻYTKÓW ZIELONYCH
inż. Stanisław Czepek
Ciche 24
87-305 Zbiczno

 

23,27 pkt.

6.

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA
I USŁUG KOMUNALNYCH
>> PORAJ <<
mgr inż. Wawrzyniec Zieliński
Os. Zielona Kotlina 31
66-400 Gorzów Wielkopolski

 

23,08 pkt.

 

Kryterium wyboru oferty.
Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena.
Najniższą cenę złożyła firma:
AN-KO Anna Mathea
ul. Wolska 1/3 m. 3
60-306 Poznań


uzyskując w ocenie ofert 100 pkt.


Zatem firmę AN-KO Anna Mathea wybrano na wykonawcę usługi zapobieganie naturalnej sukcesji zbiorowisk łąkowych w PNGS.


Zamawiający informuje, że nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.


Wszystkim oferentom dziękujemy za zainteresowanie i udział w postępowaniu.
Z firmą która złożyła ofertę z najniższą ceną skontaktujemy się celem podpisania umowy.

Sporządziła: Jadwiga Jakubiec

Dyrektor
Parku Narodowego Gór Stołowych
mgr inż. Janusz Korybo