ZEB.371.07.2013                                                                           

Kudowa Zdrój, 03.06.2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:
Dostawa materiałów biurowych do przeprowadzenia seminarium na potrzeby realizacji mikroprojektu „Wsparcie edukacji ekologicznej na Pograniczu Kłodzkim”.

 

Park Narodowy Gór Stołowych zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:Dostawa materiałów biurowych do przeprowadzenia seminarium na potrzeby realizacji mikroprojektu „Wsparcie edukacji ekologicznej na Pograniczu Kłodzkim”zostało unieważnione z powodu braku ofert.

 

Dyrektor PNGS

mgr inż. Janusz Korybo