DR.224.26.2013             

Kudowa Zdrój dn.2013.09.10

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
o wartości poniżej 14 000 €

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro, którego przedmiotem jest:
„Remont mieszkania służbowego w budynku wielorodzinnym PNGS w Kudowie Zdroju przy ul. Warszawkiej 2 m nr 2 “

 

Park Narodowy Gór Stołowych informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o poszukiwaniu wykonawcy zadania: „Remont mieszkania służbowego w budynku wielorodzinnym PNGS w Kudowie Zdroju przy ul. Warszawkiej 2m nr 2 “


zamówienie udzielono firmie:


Usługi Budowlane i Projektowe
Sławomir Grzegorzewicz;
57-350 Kudowa Zdrój ,
ul. Główna 34/6

 

Dyrektor
Parku Narodowego Gór Stołowych
mgr inż. Janusz Korybo