de gb cz Wybór czcionki standardowej Wybór czcionki średniej Wybór czcionki dużej    Wybór kontrastowej czcionki standardowej Wybór kontrastowej czcionki średniej Wybór kontrastowej czcionki dużej     Mapa strony internetowej PNGS

Góry Stołowe - kraina zrodzona z morza

_   Edukacja

Oferta edukacyjna PNGS

W trakcie zajęć...

Podstawowe cele prowadzonej edukacji ekologicznej to:

 

 

 

Ośrodek edukacyjny PNGS dysponuje salą audiowizualną na 25 osób z pełnym wyposażeniem multimedialnym oraz laboratorium na 10 stanowisk (mikroskopy, binokulary) i biblioteką.
W terenie Parku celom edukacyjnym służą ścieżki dydaktyczne:

Jedną z form nauczania w ośrodku W laboratoriumdydaktycznym są warsztaty edukacyjne adresowane do dzieci i młodzieży Ziemi Kłodzkiej oraz przyjeżdżających na "Zielone Szkoły" w Górach Stołowych, a także do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Ośrodek dydaktyczny organizuje także wystawy i plenery fotograficzne i malarskie, oraz dba o wydawnictwa - broszury i foldery związane z przyrodą Parku i jej ochroną.

Oprócz pracowników realizujących działalność edukacyjną Park zatrudnia także pracowników naukowych, którzy prowadzą prace badawcze związane z przyrodą Gór Stołowych i jej ochroną, zajmują się dokumentacją badań prowadzonych przez placówki naukowe z zewnątrz i często w nich współuczestniczą, nadzorują praktyki studentów wydziałów przyrodniczych uczelni odbywane na terenie Parku, aktywnie uczestniczą w konferencjach naukowych i zjazdach związanych z badaniami przyrody parków narodowych.

Park Narodowy Gór Stołowych wydaje od 1996 roku naukowe czasopismo - rocznik pt. "Szczeliniec" publikujące opracowania związane nie tylko z przyrodą własnego terenu ale również czeskich Gór Stołowych i chronionych partii całego obszaru piaskowcowego północno czeskiej płyty kredowej. Na obszarze tym zlokalizowanych jest kilka czeskich parków krajobrazowych i dwa parki narodowe czeski "Czeska Szwajcaria" i niemiecki "Saska Szwajcaria" leżące na przełomie Łaby, z którymi Park Narodowy Gór Stołowych prowadzi od kilku lat współpracę.

Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31   
57-350 Kudowa Zdrój
tel. +48 74/ 8661-436, +48 74/ 8662-097
fax. +48 74/ 8654-918
pngs@pngs.com.pl

Copyright by Park Narodowy Gór Stołowych