de gb cz Wybór czcionki standardowej Wybór czcionki średniej Wybór czcionki dużej    Wybór kontrastowej czcionki standardowej Wybór kontrastowej czcionki średniej Wybór kontrastowej czcionki dużej     Mapa strony internetowej PNGS

Park Narodowy Gór Stołowych

_   Turystyka

Wspinaczka w Górach Stołowych

Na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych wspinaczka skałkowa dopuszczona została w miejscach wyznaczonych zarządzeniem Dyrektora PNGS nr 11/2017 w sprawie udostępniania i korzystania z zasobów przyrodniczych Parku Narodowego Gór Stołowych. Miejsca te to:


Lokalizacja miejsc, o których mowa  powyżej  poprzez osoby chcące wykonywać  wspinaczkę następuje poprzez należytą staranność w odczytywaniu informacji udostępnionych na stronie www.pngs.com.pl, a także poprzez kontakt osobisty z pracownikami terenowymi Służby Parku.

Wprowadzona została opłata za udostępnianie obszaru Parku do wspinaczki. Powyższą opłatę zobowiązane są uiszczać zarówno osoby dokonujące wspinaczki jak również pozostałe osoby przebywające w rejonach wspinaczkowych PNGS.


Obszary dopuszczone do wspinaczki przedstawia poniższa mapka (po kliknięciu mapy dostępna wersja w dużej rozdzielczości).

mapa obszarów wspinaczkowych

Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31   
57-350 Kudowa Zdrój
tel. +48 74/ 8661-436, +48 74/ 8662-097
fax. +48 74/ 8654-918
pngs@pngs.com.pl

Copyright by Park Narodowy Gór Stołowych