de gb cz Wybór czcionki standardowej Wybór czcionki średniej Wybór czcionki dużej    Wybór kontrastowej czcionki standardowej Wybór kontrastowej czcionki średniej Wybór kontrastowej czcionki dużej     Mapa strony internetowej PNGS

Góry Stołowe - kraina zrodzona z morza

_  Zadania wspierane finansowo ze środków NFOSiGW w Warszawie

Projekt "Ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki na obszarze Błędnych Skał
poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej w Parku Narodowym Gór Stołowych II etap - szlak powrotny"

tablica informacyjna

W Parku Narodowym Gór Stołowych największym problemem z zakresu czynnej ochrony przyrody jest uporządkowanie ruchu turystycznego w tym również tworzenie infrastruktury z nim związanej. Główne zadanie realizowane w ramach wniosku to ochrona cennych przyrodniczo Błędnych Skał podlegających bardzo silnej antropopresji.

Duża liczba turystów odwiedzających to miejsce powoduje bardzo mocne rozdeptywanie pasa roślinności znajdującej się wzdłuż szlaku turystycznego oraz silną erozję gleby. Brak odpowiedniej infrastruktury turystycznej służącej odpoczynkowi turystów, powoduje poszukiwanie przez nich dogodnych miejsc odpoczynku, którymi są otaczające szlak turystyczny skały, powodując ich ciągłą erozję. Realizacja zamierzeń poprawi również wizerunek Parku w zakresie jego udostępniania.

Realizowane zadania:

 1. Utwardzenie i wyłożenie piaskowcem odcinka szlaku pieszego powrotnego
 2. Utwardzenie i wyłożenie piaskowcem placu wyjściowego z Błędnych Skał
 3. Wykonanie dwóch tarasów widokowych
 4. Wykonanie balustrad tarasów widokowych
 5. Wykonanie schodów terenowych z piaskowca
 6. Wykonanie balustrad wzdłuż schodów
 7. Budowa wiat wypoczynkowych dla turystów
 8. Wykonanie stelaży tablic informacyjnych
 9. Wykonanie drogowskazów
 10. Wykonanie ławo – stołów
 11. Wykonanie koszy na śmieci
wejście schody
podbudowa podbudowa
punkt punkt
schody schody
wyjście
wyjście powrót
wyjście punkt
punkt punkt
powrót powrót
wiata wyjście
wiata wiata
  wyjście
   

 

Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31   
57-350 Kudowa Zdrój
tel. +48 74/ 8661-436, +48 74/ 8662-097
fax. +48 74/ 8654-918
pngs@pngs.com.pl

Copyright by Park Narodowy Gór Stołowych