de gb cz Wybór czcionki standardowej Wybór czcionki średniej Wybór czcionki dużej    Wybór kontrastowej czcionki standardowej Wybór kontrastowej czcionki średniej Wybór kontrastowej czcionki dużej     Mapa strony internetowej PNGS

Góry Stołowe - kraina zrodzona z morza

_  Zadania wspierane finansowo ze środków Unii Europejskiej

Projekt "Ochrona Błędnych Skał przez budowę infrastruktury turystycznej"

tablica pamiątkowa

 

Oficjalna strona Centrum Koordynacji Programów Środowiskowych - V priorytet POIiŚ 2007 - 2013

 

Obszar, dla którego realizowane jest przedsięwzięcie to siedlisko przyrodnicze o znaczeniu europejskim - PLH020004, 9410 Górskie bory świerkowe (Piceion abietis, cz. – zbiorowiska górskie). Usytuowany jest na płaskowyżu Skalniaka (915 m n.pm.) jednego z najwyższych wyniesień Gór Stołowych na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych. "Błędne Skały" to wyjątkowy w skali Europy obszar piaskowcowych form skalnych wykształconych w postaci labiryntów, objęty od lat 30-tych ubiegłego wieku ochroną rezerwatową (obecnie w Parku Narodowym Gór Stołowych obszar ochrony zachowawczej). Warunki klimatyczne i podłoże ukształtowały zbiorowisko, w którym występuje sosna błotna (Pinus x rhaetica) (gatunek z Polskiej Czerwonej księgi Roślin) i kosodrzewina (Pinus mugo), na naturalnych stanowiskach, usytuowanych najniżej w Sudetach. Walory florystyczne skał uzupełniają zbiorowiska roślin zarodnikowych szczególnie interesujących mszaków i acydofilnych porostów. Specyficzny zimny i wilgotny mikroklimat skalnych szczelin i tuneli stwarza środowisko dla występowania rzadkich bezkręgowców w tym rzadkich owadów naśnieżnych i reliktu z epoki lodowej pająka Bathyphantes eumenis. Błędne Skały ze względu na warunki hydrologiczne są także ważnym rezerwuarem wód dla okolicznych miejscowości i uzdrowisk.

W chwili obecnej w rejonie Błędnych Skał nie ma miejsca, które swoim zagospodarowaniem i przystosowaniem stanowiłoby dogodne miejsce odpoczynku dla turystów. W ostatnich latach Błędne Skały stały się najchętniej odwiedzanym miejscem w Parku Narodowym Gór Stołowych. W okresie od maja do października obszar jest odwiedzany przez ponad 200 tys. osób. Brak odpowiedniego miejsca odpoczynku powoduje, że cenne przyrodniczo skały piaskowcowe jak i żyjąca na nich flora i fauna, są niszczone przez odpoczywających na nich turystów.

Przystosowanie dawnego zdegradowanego obiektu wojskowego do pełnienia funkcji turystyczno-rekreacyjnej pozwoli skanalizować duży w tym rejonie ruch turystyczny. Zachęci osoby odwiedzające do korzystania z wykonanej tam infrastruktury turystycznej (toalety publiczne, miejsce parkingowe, wiaty turystyczne, ławo-stoły). Wszystkie elementy zostaną wykonane z rodzimych naturalnych materiałów (piaskowiec i drewno) co swoją estetyką zachęci odwiedzających do korzystania z nich i jednocześnie wpłynie na poprawę wizerunku Parku Narodowego.

Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na tym terenie, bardzo znacząco wpłynie na ochronę źródlisk wody pitnej i mineralnej dla obszarów położonych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej jak i Republiki Czeskiej. Położenie obiektu przy samej granicy państwa powoduje, iż podlega on również ocenie przez licznie odwiedzających Błędne Skały turystów zagranicznych.

Realizowane zadania w ramach projektu: budynek socjalno - biurowy, zespół toalet publicznych, parking na 58 pojazdów z jezdnią, przyłącze wodociągowe. miejsce odpoczynku z grillem, platforma widokowa, mała infrastruktura turystyczna: ławostoły - 5 szt, szałas drewniany - 3 szt, wiata ogniskowa - 1szt, śmietnik drewniany - 7 szt, ogrodzenie drewniane.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 833 658,07 zł

 

budowa budowa
budowa teren do zagospodarowania
budowa teren
parking budowa
teren budowa
budowa parking
parking budowa
parking parking
parking parking
parking  

Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31   
57-350 Kudowa Zdrój
tel. +48 74/ 8661-436, +48 74/ 8662-097
fax. +48 74/ 8654-918
pngs@pngs.com.pl

Copyright by Park Narodowy Gór Stołowych